Przewodniczący: Sasza Kordzielewski

Przewodniczący: Wiktor Joachimkowski

Przewodniczący: Adrian Godlewski

Przewodniczący: Marcin Cedro

Przewodniczący: Jakub Sikora

Przewodniczący: Arkadiusz Waszkiewicz

Przewodniczący: Szymon Węgrzyn

Przewodniczący: Marek Kuźmicz

Przewodniczący: Piotr Paszkiewicz

Przewodniczący: Jakub Pietrzak

Zachodniopomorski

Warmińsko-Mazurski

Śląski

Pomorski

Podlaski

Wielkopolski

Świętokrzyski

Podkarpacki

Opolski

Mazowiecki

Małopolski

Lubuski

Kujawsko-Pomorski

Łódzki

Lubelski

Przewodniczący: Jakub Woźnikowski

Przewodnicząca: Angelika Słowińska

Przewodniczący: Maciej Kamiński

Przewodnicząca: Ismena Lechowska

Przewodniczący: Jakub Karpiński

 

Federacja Młodych Socjaldemokratów

ul. Chmielna 2, lok. 31

00 - 021 Warszawa

 

 

Regiony:

Podział terytorialny FMS

jest dwustopniowy i oparty o podział administracyjny państwa:
Pierwszy stopień stanowi szesnaście Regionów - każdy obejmuje zakres jednego województwa.
Drugi stopień to Koła Lokalne, składające się z jednego lub kilku powiatów.