Członek

Paweł Stasieniuk

Członek

Antoni Woźniacki

Członek

Artur Racki

Członek 

Kamil Krzos

Przewodniczący

Mikołaj Grabowski

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej:

 

Federacja Młodych Socjaldemokratów

ul. Chmielna 2, lok. 31

00 - 021 Warszawa