Członek

Michał Romanowski

Członek

Jan Muchorowski

Członek

Patryk Kołodziej

Członkini

Julia Baszak

Członek

Oskar Urban-Zając

Skład Krajowego Sądu Koleżeńskiego:

 

Federacja Młodych Socjaldemokratów

ul. Chmielna 2, lok. 31

00 - 021 Warszawa