Członek

Paweł Stasieniuk

Członek

Mikołaj Grabowski

Członek

Oskar Urban- Zając

Wiceprzewodniczący

Robert Rybotycki

Przewodniczący

Antoni Woźniacki

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej:

 

Federacja Młodych Socjaldemokratów

ul. Chmielna 2, lok. 31

00 - 021 Warszawa